หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกล้วย   จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 1 บริเวณหลังวัดบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ๗.๕ แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัคซีนโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวและการคุมกำเนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านข่อย   ซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.หนองเมือง   ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 28 มิ.ย. 2565
ทต.ดีลัง   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.ดีลัง   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างขุดลอกคลองหินลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างขุดลอกคลองหินลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางข้ามคลองกกหาด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.พุคา   จ้างเหมาเรือพายม้าพร้อมค่าชักชักลากเรือเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แข่งขันกีฬาเรือยาว 12 ฝีพาย + เรือพายม้า +เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซม (รถกระเช้า) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน ลบ 81-5828 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.เขารวก   จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก พื้นที่ด้านข้างอาคาร หนา 0.10 เมตร (37.4 ตารางเมตร) พื้นที่ด้านหน้าอาคาร หนา 0.15 เมตร (767.52 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.ซับจำปา   ซื้อวัสดุปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าหลวง   จ้างเหมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าหลวง   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ รายละเอียยดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๒ บาท (หกพันสามร้อยสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒๕ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทต.ดีลัง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างซ่อมแซมอาคารห้องประชุม (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ซื้อถุงยังชีพ สำหรับ ผู้ประสบภัย (อุทกภัย) น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด อบต.ท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทต.เขาพระงาม   ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๔ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.พุคา   จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แข่งขันกีฬาเรือยาว 12 ฝีพาย + เรือพายม้า + เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.พุคา   จ้างเหมาจุดลูกหนู (พิธีเปิด-ปิด) ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเาพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แข่งขันกีฬาเรือยาว 12 ฝีพาย + เรือพายม้า + เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.พุคา   จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย + เรือพายม้า + เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.พุคา   จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แข่งขันกีฬาเรือยาว 12 ฝีพาย + เรือพายม้า + เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน L Tax ๓000 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10