หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ Idea Max ๗๐ แกรม) ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ Idea Max ๗๐ แกรม) ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อแผงกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.หัวลำ   จ้างเหมาวางท่อถนนสายทรัพย์สำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านซับน้อย ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.หัวลำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษาุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กระบอกฉีด เข็ม เหรียญ ใบลงทะเบียน) จำนวน 1,500 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทต.ดีลัง   จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๘๒๒๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.กุดตาเพชร   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านนางสาย สมอเม็ด ถึงบ้านนายประเทือง เหมวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.หัวสำโรง   จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบรูปทรงแชมเปญ) บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๑๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซม (ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียไปยังบ่อบำบัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ PVC) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทต.เขาพระงาม   จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7396 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.เขารวก   ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านวังทอง จำนวน 312 คน และโรงเรียนบ้านเขารวก จำนวน 85 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.เขารวก   ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.วังเพลิง   ซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.วังเพลิง   ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอส ที สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทต.ลำนารายณ์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.กุดตาเพชร   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเชื่อม หมู่ที่7 บ้านนายสมศักดิ์ พันธ์สุชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.กุดตาเพชร   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.กุดตาเพชร   ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
ทต.ลำนารายณ์   จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
ทต.ลำนารายณ์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
ทต.ลำนารายณ์   จ้างเหมาติดตั้งกรอบโครงเหล็กติดป้ายนักกีฬา ด้านหลังอัฒจันทร์ สนามกีฬาเทศบาล หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.ลำนารายณ์   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.ตะลุง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.ห้วยขุนราม   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 มิ.ย. 2564
อบต.ห้วยขุนราม   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.วังเพลิง   จ้างตรวจเช็คพร้อมบำรุงรักษา รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๗๙๒๘ ลบ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.เพนียด   จ้างจ้างเหมาแก้ไขปัญหาการขยายเขตทางถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๑,๗,๑๐ และการแก้ไข้ระบบลำรางระบายน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๒ และท่อระบบน้ำหมู่ที่ ๒ บ้านเพนียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.เพนียด   จ้างจ้างเหมาจดเลขมาตรน้ำประปาและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗ และ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 176
 
 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10