หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาพระยาเดินธง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบยกเท ตัวรถชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบยกเท ตัวรถชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.มะนาวหวาน   จ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็กขุดดินและถมคืนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ตะลุง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.กุดตาเพชร   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี.ชนิดกล่อง กล่องละ 7.82 บาท จำนวน 8,580 กล่อง สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดตาเพชรทั้ง 3 โรงเรียน เป็นเงิน 67,095.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.วังเพลิง   ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หัวสำโรง   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ตะลุง   ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์สาธารณภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลตะลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ตะลุง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ตะลุง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ห้วยขุนราม   ซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
ทต.ท่าวุ้ง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ FB NS-๑๑๐ แลกเปลี่ยน สำหรับรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๘๙๖๖ ลบ จำนวน ๒ ลูก เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ตัวเก่าที่หมดอายุเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระงาม   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง 24 ม.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ถังหิ้วปูน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ซับตะเคียน   จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโค้งกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.เพนียด   จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ปรับภูมิทัศน์พร้อมตกแต่งทำความสะอาดและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.เพนียด   จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง และไฟประดับ ตามโครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.โพนทอง   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ช่องสาริกา   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น ทะเบียน นข 2148 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.พัฒนานิคม   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ดีลัง   ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดีลัง และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดีลัง 21 ม.ค. 2565
อบต.กุดตาเพชร   วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother สำหรับเครื่องรุ่น Mfc- J2330DW จำนวน 4 รายการ 21 ม.ค. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างเหมาซ่อมแซม Printer Brother Mfc-J2330DW หมายเลขเครื่อง 600-62-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทาสีบริเวณรั้ว และป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ท่าวุ้ง   จ้างเหมาซ่อมแซมฝาปะเก็นสูบรั่วและไฟถอยหลัง รถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๘๙๖๖ ลบ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้รถกระเช้ามีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระงาม   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระงาม   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย ตั้งแต่บริเวณสามแยกทางเข้าวัดเชียงงา ถึงซุ้มวัดเชียงงา โดยวิธีคัดเลือก 21 ม.ค. 2565
อบต.ซับตะเคียน   จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายช่องไทร หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ซับตะเคียน   จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญเลิศ ปะภูสะโร หมู่ที่ 1 ตำบลซับตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.โพนทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.โพนทอง   จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.น้ำสุด   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมิร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ปรับปรุงระบบกรองน้ำสำหรับระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณระบบประปาหนองกระดี่ บ้านหนองนาใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม 20 ม.ค. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 299
 
 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10