หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ทะเลชุบศร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก ซอยวัดไก่ 1 แยกซอยแม่เจริญถึงบ้านพลโทสุทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
อบต.ทะเลชุบศร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก ซอยวัดไก่ 1 แยกซอยแม่เจริญถึงบ้านพลโทสุทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
อบต.บ้านเบิก   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านเบิก ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.บ้านเบิก   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ตำบลบ้านเบิก ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตู้ฮุนได) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 หมายเลขทะเบียน นข-4320 ลพบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซม (รถยนต์นิสสัน 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กพ 7251 ลพบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.หนองผักแว่น   อุปกรณ์การแข่งขัน ของรางวัล สำหรับกีฬาพื้นบ้านตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อต่อต้านยาเสพติด หนองผักแว่นคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ย. 2565
ทต.ดีลัง   อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับนักเรียนในเขตตำบลดีลัง เดือน ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565
อบต.หัวลำ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.ชอนน้อย   ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.ซับจำปา   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลบ.ถ74-006 ถนนบ้านทรัพย์เจริญ ถึงบ้านซับเรือ หมู่ที่ 2-5 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 25 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกล้วย   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-2 บริเวณบ้านนายถนอม ไกรพันธ์ ถึงบริเวณบ้านนายศิริ ประดับมุข 25 พ.ย. 2565
อบต.เพนียด   ซื้อถังน้ำ ขนาด No.8 จำนวน 320 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ มาติดตั้งใหม่ที่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายถาวร เขียวสมอ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินมะพร้าว ตำบลท่ามะนาว 24 พ.ย. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายถาวร เขียวสมอ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินมะพร้าว ตำบลท่ามะนาว 24 พ.ย. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายถาวร เขียวสมอ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินมะพร้าว ตำบลท่ามะนาว 24 พ.ย. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรนายถาวร เขียวสมอ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินมะพร้าว ตำบลท่ามะนาว 24 พ.ย. 2565
อบต.หนองบัว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทต.ป่าตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 3 หมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
ทต.ป่าตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระปิยะ 6 (ซอยวิลเลจ) ต่อโครงการเดิม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
ทต.ป่าตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระปิยะ 6 (ซอยวิลเลจ) ต่อโครงการเดิม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
ทต.ป่าตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 3 หมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
อบต.บ้านเบิก   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.เพนียด   ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.เพนียด   จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 8 ขั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.เพนียด   จ้างจัดจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเพนียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.ไผ่ใหญ่   ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.ไผ่ใหญ่   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.วังเพลิง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.เขารวก   จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก หมู่ที่ 6 ตำบลเขารวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก ซอยน้ำซับเหนือ จากถนนวังม่วง ท่าหลวง - ริมเขื่อน หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก ซอยน้ำซับเหนือ จากถนนวังม่วง ท่าหลวง - ริมเขื่อน หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
อบต.ซับจำปา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.ชัยนารายณ์   จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ทต.ป่าตาล   โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 3 หมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 3 23 พ.ย. 2565
ทต.ป่าตาล   โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระปิยะ 6 (ซอยวิลเลจ) ต่อโครงการเดิม หมู่ที่ 2 23 พ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 512
 
 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10