หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)