หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 


นางสาวนิตยา ยามะเพวัน
ประธาน
 
 


นางวิจิตรา ละเอียด
รองประธาน


นางสาวชนทิชา สงเคราะห์
รองประธาน
 
 


นางสาวญานิกา วิริยะเกษม
เลขานุการ


นายนฤธนา แม้นทอง
เหรัญญิก


นายศักดิ์ชัย อินทรโชติ
ปฎิคม


นางสมศรี แสงวรราช
ประชาสัมพันธ์


นางประมวล วงษ์ศรีสุข
กรรมการ


นางธนิษฐา กุลจีน
กรรมการ


นางนัยน์ประพร เรืองประยูร
กรรมการ


นางสไบทอง หนูจีน
กรรมการ


นางสังวาล โพธิจาด
กรรมการ


นายสำริด ย้อยเมือง
กรรมการ


นางทัศนีย์ เจริญสุข
กรรมการ


นางสุนันท์ วีระสัย
กรรมการ


นางณัฐพิมล ธงรัตนะ
ที่ปรึกษา


นางศุภนิดา อินมั่น
ที่ปรึกษา


นางสุนีย์ ศีแก้ว
ที่ปรึกษา


นางสมคิด พัดสูงเนิน
ที่ปรึกษา


นางเรณู บัวพา
ที่ปรึกษา


-ว่าง-

 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10