หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่เข้าอบรม
 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  
 

                   ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป   จากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเอง  โดยเปลี่ยนเป็นนิยม บริโภคอาหารนอกบ้าน หรือบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ  สถานที่จำหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาพประชาชน  เนื่องจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก  รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ  เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดี  และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  สมควรที่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  ต้องมีความรู้และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
                 ดังนั้น กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร  และผู้สัมผัสอาหาร  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนด  โดยมีผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร  และผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรมในครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 23 คน
    โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
         1.เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ    
            และดำเนินกิจการได้ถูกต้อง // ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย
            อาหาร พ.ศ. 2561
         2. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
         3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ // และภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพ
             ของประชาชน
           โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลพัฒนานิคม,  ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 13.21 น. โดย คุณ ไพบูลย์ เรืองประยูร

ผู้เข้าชม 195 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/26

ลำดับภาพที่ 2/26

ลำดับภาพที่ 3/26

ลำดับภาพที่ 4/26

ลำดับภาพที่ 5/26

ลำดับภาพที่ 6/26

ลำดับภาพที่ 7/26

ลำดับภาพที่ 8/26

ลำดับภาพที่ 9/26

ลำดับภาพที่ 10/26

ลำดับภาพที่ 11/26

ลำดับภาพที่ 12/26

ลำดับภาพที่ 13/26

ลำดับภาพที่ 14/26

ลำดับภาพที่ 15/26

ลำดับภาพที่ 16/26

ลำดับภาพที่ 17/26

ลำดับภาพที่ 18/26

ลำดับภาพที่ 19/26

ลำดับภาพที่ 20/26

ลำดับภาพที่ 21/26

ลำดับภาพที่ 22/26

ลำดับภาพที่ 23/26

ลำดับภาพที่ 24/26

ลำดับภาพที่ 25/26

ลำดับภาพที่ 26/26
<<
>>
X
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10