หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 

  
รับเกียรติบัตรชุมชนปลดขยะระดับภาค  
 

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยน าแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduceหรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ า และ Recycle หรือ การน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการก าจัดที่ถูกต้องตามหลัdวิชาการ
     เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ได้ส่งชุมชนตลาดธานินทร์ เข้าประกวดชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการประกวด ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และได้ไปรับเกียรติบัตรชุมชนปลอดขยะ“Zero Waste” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลพบุรีน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 08.55 น. โดย คุณ ไพบูลย์ เรืองประยูร

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10