หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563  
 

1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงการคุณธรรมจริยธรรมม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.โครงการกีฬาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
6.กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
8.กิจกรรมเดินรณรงค์เเต่งไทยทั้งเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลประทบ จากมาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระอยู่หัว รัชกาลที่ 10
11.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
12 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
13.เข้าร่วมพิธี วันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
14.กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน ประจำปี 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 15.40 น. โดย คุณ ภัทรพร บุญสร้อย

ผู้เข้าชม 217 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/150

ลำดับภาพที่ 2/150

ลำดับภาพที่ 3/150

ลำดับภาพที่ 4/150

ลำดับภาพที่ 5/150

ลำดับภาพที่ 6/150

ลำดับภาพที่ 7/150

ลำดับภาพที่ 8/150

ลำดับภาพที่ 9/150

ลำดับภาพที่ 10/150

ลำดับภาพที่ 11/150

ลำดับภาพที่ 12/150

ลำดับภาพที่ 13/150

ลำดับภาพที่ 14/150

ลำดับภาพที่ 15/150

ลำดับภาพที่ 16/150

ลำดับภาพที่ 17/150

ลำดับภาพที่ 18/150

ลำดับภาพที่ 19/150

ลำดับภาพที่ 20/150

ลำดับภาพที่ 21/150

ลำดับภาพที่ 22/150

ลำดับภาพที่ 23/150

ลำดับภาพที่ 24/150

ลำดับภาพที่ 25/150

ลำดับภาพที่ 26/150

ลำดับภาพที่ 27/150

ลำดับภาพที่ 28/150

ลำดับภาพที่ 29/150

ลำดับภาพที่ 30/150

ลำดับภาพที่ 31/150

ลำดับภาพที่ 32/150

ลำดับภาพที่ 33/150

ลำดับภาพที่ 34/150

ลำดับภาพที่ 35/150

ลำดับภาพที่ 36/150

ลำดับภาพที่ 37/150

ลำดับภาพที่ 38/150

ลำดับภาพที่ 39/150

ลำดับภาพที่ 40/150

ลำดับภาพที่ 41/150

ลำดับภาพที่ 42/150

ลำดับภาพที่ 43/150

ลำดับภาพที่ 44/150

ลำดับภาพที่ 45/150

ลำดับภาพที่ 46/150

ลำดับภาพที่ 47/150

ลำดับภาพที่ 48/150

ลำดับภาพที่ 49/150

ลำดับภาพที่ 50/150

ลำดับภาพที่ 51/150

ลำดับภาพที่ 52/150

ลำดับภาพที่ 53/150

ลำดับภาพที่ 54/150

ลำดับภาพที่ 55/150

ลำดับภาพที่ 56/150

ลำดับภาพที่ 57/150

ลำดับภาพที่ 58/150

ลำดับภาพที่ 59/150

ลำดับภาพที่ 60/150

ลำดับภาพที่ 61/150

ลำดับภาพที่ 62/150

ลำดับภาพที่ 63/150

ลำดับภาพที่ 64/150

ลำดับภาพที่ 65/150

ลำดับภาพที่ 66/150

ลำดับภาพที่ 67/150

ลำดับภาพที่ 68/150

ลำดับภาพที่ 69/150

ลำดับภาพที่ 70/150

ลำดับภาพที่ 71/150

ลำดับภาพที่ 72/150

ลำดับภาพที่ 73/150

ลำดับภาพที่ 74/150

ลำดับภาพที่ 75/150

ลำดับภาพที่ 76/150

ลำดับภาพที่ 77/150

ลำดับภาพที่ 78/150

ลำดับภาพที่ 79/150

ลำดับภาพที่ 80/150

ลำดับภาพที่ 81/150

ลำดับภาพที่ 82/150

ลำดับภาพที่ 83/150

ลำดับภาพที่ 84/150

ลำดับภาพที่ 85/150

ลำดับภาพที่ 86/150

ลำดับภาพที่ 87/150

ลำดับภาพที่ 88/150

ลำดับภาพที่ 89/150

ลำดับภาพที่ 90/150

ลำดับภาพที่ 91/150

ลำดับภาพที่ 92/150

ลำดับภาพที่ 93/150

ลำดับภาพที่ 94/150

ลำดับภาพที่ 95/150

ลำดับภาพที่ 96/150

ลำดับภาพที่ 97/150

ลำดับภาพที่ 98/150

ลำดับภาพที่ 99/150

ลำดับภาพที่ 100/150

ลำดับภาพที่ 101/150

ลำดับภาพที่ 102/150

ลำดับภาพที่ 103/150

ลำดับภาพที่ 104/150

ลำดับภาพที่ 105/150

ลำดับภาพที่ 106/150

ลำดับภาพที่ 107/150

ลำดับภาพที่ 108/150

ลำดับภาพที่ 109/150

ลำดับภาพที่ 110/150

ลำดับภาพที่ 111/150

ลำดับภาพที่ 112/150

ลำดับภาพที่ 113/150

ลำดับภาพที่ 114/150

ลำดับภาพที่ 115/150

ลำดับภาพที่ 116/150

ลำดับภาพที่ 117/150

ลำดับภาพที่ 118/150

ลำดับภาพที่ 119/150

ลำดับภาพที่ 120/150

ลำดับภาพที่ 121/150

ลำดับภาพที่ 122/150

ลำดับภาพที่ 123/150

ลำดับภาพที่ 124/150

ลำดับภาพที่ 125/150

ลำดับภาพที่ 126/150

ลำดับภาพที่ 127/150

ลำดับภาพที่ 128/150

ลำดับภาพที่ 129/150

ลำดับภาพที่ 130/150

ลำดับภาพที่ 131/150

ลำดับภาพที่ 132/150

ลำดับภาพที่ 133/150

ลำดับภาพที่ 134/150

ลำดับภาพที่ 135/150

ลำดับภาพที่ 136/150

ลำดับภาพที่ 137/150

ลำดับภาพที่ 138/150

ลำดับภาพที่ 139/150

ลำดับภาพที่ 140/150

ลำดับภาพที่ 141/150

ลำดับภาพที่ 142/150

ลำดับภาพที่ 143/150

ลำดับภาพที่ 144/150

ลำดับภาพที่ 145/150

ลำดับภาพที่ 146/150

ลำดับภาพที่ 147/150

ลำดับภาพที่ 148/150

ลำดับภาพที่ 149/150

ลำดับภาพที่ 150/150
<<
>>
X
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10