หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 

 
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID -19) ตามมาตรการสำหรับหน่วยงานราชการและบุคากรภาครัฐ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565  
 

ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๕๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID -19) (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๘ มาตรการสำหรับหน่วยงานราชการและบุคากรภาครัฐ ขอให้หน่วยงานราชการและบุคลากรภาครัฐ ถือปฏิบัติตาม “มาตรการ V – U – C – A” ย่อมาจากคำว่า Volatility(ความไม่แน่นอน) Uncertainty(ความไม่มั่นใจ) Complexity(ความซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ)อย่างเคร่งครัด ดังนี้ บุคลากรทุกคนต้องได้รับการสุ่มตรวจ ATK ตามความเสี่ยงและความเหมาะสม
                 ๑) ให้บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงตามแบบคัดกรองและประเมินความเสี่ยง ทุกเช้าวันจันทร์ หรือวันแรกก่อนเข้าปฏิบัติงานในทุกสัปดาห์
                 ๒) หากพบว่าบุคลากรมีความเสี่ยง จากการประเมินคัดกรองให้ดำเนินการดังนี้
             - เสี่ยงสูง ตรวจ ATK อย่างน้อย ๒ ครั้งและห่างกัน ๕ วัน
             - เสี่ยงต่ำ ตรวจ ATK ทุก ๒ สัปดาห์
                 ๓) หากผลปรากฏว่าติดเชื้อ (Positive) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป
                  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมตลอดจนแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการณ์นี้ จึงได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดลพบุรี
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 14.13 น. โดย คุณ ไพบูลย์ เรืองประยูร

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10