หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองรี   ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   18 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   18 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562   18 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกะเทียม      18 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง      17 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ   17 ต.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชฅฯ   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองรี   รับชำระค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะลุง   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะลุง   รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2562   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พัฒนานิคม   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พัฒนานิคม   รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2563   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไตรมาสที่ 4)   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งวดที่3)   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พัฒนานิคม   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.พัฒนานิคม   ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ ครั้งที่ 1 / 2563   17 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวสำโรง   ประกาศผลผู้ชนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4   17 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพตลาดแก้ว   รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกวังแสนดี   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   ตรวจสอบสุขลักษณะร้านขายหมูในพื้นที่   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย   16 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านข่อย   รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562   16 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชอนม่วง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562   16 ต.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี   ภาพกิจกรรมรับซื้อขยะ   16 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562   16 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4   16 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องงบแสดงฐานะกานเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2562 5
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โพตลาดแก้ว   ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   16 ต.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ชัยบาดาล   พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   15 ต.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 170/td>
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10