หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ดำเนินการซ่อมประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลุ่ม ตำบลห้วยขุนราม    17 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   17 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับจำปา   เรื่อง ประกาศกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.   17 ก.ย. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองแห้ง - บ้านท่ากรวด ตำบลแก่งผักกูด   17 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 3 แห่ง   17 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน   17 ก.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน   17 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เพนียด   ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ   17 ก.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพื่อสนับสนุนการอุปโภคและบริโภค จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลหัวลำ   17 ก.ย. 2564 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   พิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) แห่งใหม่ที่มีความเหมาะสมสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะชุมชนยอมรับสามารถรับผู้ป่วยในชุมชนได้เพื่อลดการแพร่ระบาดในชุมชน   17 ก.ย. 2564 15
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   ขอขอบคุณ คุณลุงถั่ว และคุณป้าศรีมากนะครับ ที่มอบเงินจำนวน 2,000 บาทให้กับเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เพื่อนำซื้อข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งที่จำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ครับ   17 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะลุง   ประกาศยกเลิกการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ   16 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564   16 ก.ย. 2564 21
ข่าวกิจกรรม ทต.โพตลาดแก้ว   เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว มอบหมาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ผู้ที่กักตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO   16 ก.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ดำเนินการซ่อมประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลุ่ม ตำบลห้วยขุนราม    16 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ส่งพนักงานลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 และบ้านผู้มีความเสี่ยงสูง หมู่ 2 บ้านมะขามคู่ หมู่ 5 บ้านหนองปีกนก แล   16 ก.ย. 2564 10
ข่าวกิจกรรม ทต.โพตลาดแก้ว   เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ตรวจสอบการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลใต้ดิน เขต3 สระบุรี ณ สวนสมุ   16 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พัฒนานิคม   เชิญชวน ประชาชนร่วมตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)    16 ก.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขารวก   แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตำบลเขารวก   16 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พัฒนานิคม   การฉีดวัคซีน ในวันที่ 17 กันยายน 2564    16 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับจำปา   เรื่อง คู่มือการเลือกตั้งสำหรับประชาชน (อบต.) 2564   16 ก.ย. 2564 9
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   ขอขอบคุณคุณเฟิร์นที่นำข้าวมันไก่ และบะหมี่หยกมามอบให้กับเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นเราจะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยต่อไปครับ ขอบคุณครับ   16 ก.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   ขอขอบคุณ บริษัท คาร์กิลล์(ไทยแลนด์) จำกัด ฟาร์ม ลำนารายณ์ มอบไข่ไก่จำนวน 5,000 ฟอง เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น และขอบคุณพนักงานจัดชุดถุงยังชีพทุกท่านด้วยครับ   16 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับจำปา   โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย covid-19   15 ก.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองรี   เปิดรับอาสาสมัครสภากาชาดไทย   15 ก.ย. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกสวนมะเดื่อ และซ่อมไฟฟ้าวัดโปร่งเกตุ หมู่ที่ 10   15 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน   15 ก.ย. 2564 29
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าวุ้ง   Big Cleaning Day   15 ก.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับจำปา   โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย covid-19   15 ก.ย. 2564 7
กิจการสภา อบต.หนองรี   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   15 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พัฒนานิคม   ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม   15 ก.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวสำโรง   ข้อมูลข่าววสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564   15 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง รับแจ้งเหตุรถบรรทุกน้ำมันตกถนน กม.ที่ 28 สาย21 ถนนสระบุรี-หล่มสัก   15 ก.ย. 2564 17
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   นายธัชวิชญ์ ลิ้มธนกิจ รองนายกเทศมนตรี พร้อมงานป้องกัน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ 7 จำนวน 6 ราย   14 ก.ย. 2564 9
ข่าวกิจกรรม ทต.แก่งเสือเต้น   เจ้าหน้าที่งานป้องกัน 1 นาย นำรถยนต์ตรวจการณ์พิทักษ์ รับผู้สี่ยงสูง จำนวน 3 ราย หมู่7 หนองบัว เพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิดยืนยันผลซ้ำ ที่โรงพยาบาลพัฒนานิคม   14 ก.ย. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 430
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10