หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านข่อย   มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวจากโรคติดเชื้อโคโรนา2019 ตามรายชื่อจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี   1 ธ.ค. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหลวง   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   26 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   26 ม.ค. 2565 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยหิน   การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19   26 ม.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ป่าตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง ไป-กลับ สำหรับผู้ที่เดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นรถบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ม.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านเบิก   อบต.บ้านเบิก ใส่ใจ ห่วงใย พี่น้องชาวตำบลบ้านเบิก   26 ม.ค. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ป่าตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-8471 ลบ   26 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง รับซื้อขยะมีมูลค่า ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ พื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 7 ตำบลดีลัง   26 ม.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง จัดทำโครงการทำหมุนสุนัขและแมว ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้   26 ม.ค. 2565 4
กิจการสภา อบต.หนองกระเบียน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566   26 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ใหญ่   รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   26 ม.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องสาริกา   จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด (Kick Off)   26 ม.ค. 2565 7
กิจการสภา อบต.หนองกระเบียน   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน   26 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.หนองกระเบียน   คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน   26 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.หนองกระเบียน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565   26 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.หนองกระเบียน   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน   26 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองผักแว่น   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   26 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูดเรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565   26 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม สถ.จ.ลพบุรี   การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2565   25 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองผักแว่น   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน แล้วสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565   25 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   25 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   25 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   25 ม.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   25 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   25 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   25 ม.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางคู้      25 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางคู้   แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3   25 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   25 ม.ค. 2565 9
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระเบียน   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นายสมใจ อินทนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน มอบเงินฌาปนกิจกองทุนขยะให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต นายงาม ฉลาดลพ เป็นสมาชิกกองทุนขยะ เป็นจำนวนเงิน 8,460 บาท   25 ม.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ถลุงเหล็ก   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 1 ปี 2565   25 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าหลวง   ทำบุญวันปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมหารือ ข้อราชการในการพัฒนาตำบลท่าหลวง   24 ม.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ป่าตาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเรียกประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(High Performance Provinces:HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    24 ม.ค. 2565 20
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดศูนย์พักคอยเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ ci อำเภอ   24 ม.ค. 2565 11
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง รับซื้อขยะมีมูลค่า ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลดีลัง   24 ม.ค. 2565 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 483
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10