หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ชอนม่วง   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔   31 ส.ค. 2565 117
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองบัว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   30 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕   30 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทะเลชุบศร   ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2565    30 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.โพตลาดแก้ว   วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงก   30 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.โพตลาดแก้ว   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว มอบหมาย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการ ทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลโพตลาดแก้ว   30 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัว   กิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดพัฒนาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 51
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยหิน   อบต.ห้วยหิน และสภาเด็กเยาวชนตำบลห้วยหิน มอบของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง   30 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองรี   ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชกการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   30 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองรี   ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชกการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร   30 มิ.ย. 2565 1
กิจการสภา อบต.ตะลุง   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564   30 มิ.ย. 2565 1
กิจการสภา อบต.ตะลุง   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2564   30 มิ.ย. 2565 1
กิจการสภา อบต.ตะลุง   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564   30 มิ.ย. 2565 0
กิจการสภา อบต.ตะลุง   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564   30 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพตลาดแก้ว   ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.เขาพระยาเดินธง   เข้าร่วมประชุมชมรมผู้สููงอายุอายุอำเภอพัฒนานิคม และ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง   30 มิ.ย. 2565 20
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระเบียน   วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ออกรับซื้อขยะอันตรายแลกไข่ และขยะรีไซเคิล ที่ศาลาเอนกประสงค์ ม.7, ม.2, ม.3, ม.9   30 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีภาษี 2565   30 มิ.ย. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระเบียน   พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี้สกิน (Lumpy skin disease) และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่มีพาหะมาจากแมลงและเชื้อไวรัส เพื่อลดความเสี่ยงของโรคและลดความเสียหายจากสัตว์เจ็บป่วยและตายในพื้นที่   30 มิ.ย. 2565 3
ข่าวกิจกรรม ทต.เขาพระงาม   โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเขาพระงาม    30 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลดีลัง โดยนายสมศักดิ์ สง่าเม่น นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง มอบหมายให้งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการจับสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดีลัง พร้อมนำคืนสู่ธรรมชาติต่อไป   30 มิ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพตลาดแก้ว   ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   30 มิ.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพตลาดแก้ว   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว   30 มิ.ย. 2565 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องรับพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด   30 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกสลุง   ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 มิ.ย. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะนาวหวาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ซอยริมเขื่อน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   29 มิ.ย. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะนาวหวาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ซอยทรัพย์สำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   29 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกะเทียม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๕   29 มิ.ย. 2565 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะนาวหวาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากทางเเยกซอยทรัพย์มงคล - บ้านนายแมน ไวว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   29 มิ.ย. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทะเลชุบศร   มอบหมายให้ ร้อยโทชูซีพ สิวทองคำ รองนายกฯ และงานป้องกันทะเลชุบศรแจกน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1   29 มิ.ย. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะนาวหวาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากบ้านนายสุเทพ พิมพ์ประชา - ถนนริมเขื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   29 มิ.ย. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   นายสมศักดิ์ สง่าเม่น นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง มอบหมายให้งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 พื้นที่หมู่ 7 ตำบลดีลัง   29 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   นที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลดีลัง โดยนายสมศักดิ์ สง่าเม่น นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดีลัง กำนันตำบลดีลัง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการจัดกิจกรรม Big cleaning day ตามแผนปฏิบัติการโครงการลพบุรีเมือ   29 มิ.ย. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.โพนทอง   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี    29 มิ.ย. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาพระงาม   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม หมู่ที่ 6   29 มิ.ย. 2565 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 597
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10