หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานติดตามประเมืนผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( ประจำปี 2562 ) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพัฒนานิคม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานประเมินผลตนเอง [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพัฒนานิคม [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึก [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
คำกล่าวการแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)  
   
 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10