หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)