หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล พัฒนานิคม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 93  
 
คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้เเก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลพัฒนานิคม เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการเเทน [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 112  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลพัฒนานิคม เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนปลัดเทศบาล [ 5 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลพัฒนานิคม เรื่อง การเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 5 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 112  
 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 121  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 120  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 136  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ. 2561 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 112  
 
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 120  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผูั้บริหาร พ.ศ. 2560 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 119  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 135  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 253  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 230  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
[ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำเเหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำเเหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 173  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 108  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่้ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปเเล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ท.รับรอง [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 139  
 
  (1)     2      3   
 
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10