หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลพัฒนานิคม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพัฒนานิคมใสสะอาด 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลพัฒนานิคม [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพัฒนานิคมใสสะอาดฯ ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
นโยายในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม [ 4 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 18 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 162  
 
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 127  
 
การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 137  
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ใสสะอาด 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 186  
 
-มาตรการ- [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 165  
 
  (1)  
 
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10