หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 

คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ฯ


คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


คู่มือประชาชน : การรับแจ้งการย้ายเข้า


คู่มือประชาชน : การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายปลายทาง


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายออก


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน


คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 
  (1)     2      3