หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 


นางสาวยุพิน สุวรรณมาลี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทน
ปลัดเทศบาลตำบลพัฒนานิคม


นางสาวยุพิน สุวรรณมาลี
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-697-6128
 
 


นางสาวภัทรพร บุญสร้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-583-6775


นายธนรัตน์ บุญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 081-759-7855


นางสาวชณุตติยา ศรีไพร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรษา นุชนารถ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรุ่งฤดี เชิดบารมี
นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ


นายสุรินทร์ วายาโม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายกฤษวรรธณ์ จันทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสุวิมล ชดพรมราช
นักการ


นางสาวนุสรา เกตุยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิริพันธ์ วนิดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเฉลิมเกียรติ เพิ่มทรัพย์
พนักงานขับรถดับเพลิง
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจักรพันธ์ วงษ์ท้าว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางนกเเก้ว สิทธิ์น้อย
ลูกจ้างโครงการ


นายนรินทร์ ฤทธิ์มหันต์
ลุกจ้างโครงการ
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอนงค์ พูนสวัสดิ์
ลูกจ้างโครงการ
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอัครเดช เข็มดี
ลูกจ้างโครงการ
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
  
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10